My Cart 0 items: €0.00

Dansk   English   German   France  

Terms & Conditions

You can read either the English version or the Danish version. The English version is placed at the top. Scroll down for the Danish version.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE AT www.WaterNlife.com
The aims and objectives of this page are to provide information about your rights and obligations when you trade at WaterNlife Aps webshop. 

1. Placing an order
When you order products via WaterNlife's webshop, our system automatically sends you an e-mail stating the goods you have ordered. 
All contracts are entered into in English. 
Please be aware that the automatic reply (via e-mail) is NOT a legally binding confirmation of order, by which a contract is entered into. 
It is simply an automatic electronic confirmation that your order has been received. WaterNlife may therefore cancel your order as a result of typographical errors, technical problems, delivery failures and similar situations. 
Once registered, you are at all times entitled to access to your registration and to object to your registration, in accordance with the regulations in the Danish Act on Processing of Personal Data. 
It is not possible to book in advance any out-of-stock items or coming products. 

2. Cancellation of order
You can cancel orders that have not yet been processed by WaterNlife by contacting our customer centre at info@WaterNlife.com 
If the goods have already been dispatched from WaterNlife, you can, in certain circumstances, return them if you regret the purchase. See more about this in point 7. 

3. Prices
Unless otherwise stated, all prices are in Euros plus applicable tax, shipping and handling.
We take reservations for any legal tax changes, price and proofreading errors, etc. 

4. Payment
You can pay online for the goods you have ordered using Visa, MasterCard, American Express, JCB, UnionPay and Visa/Dankort. All information between customers and WaterNlife.com is transmitted encrypted. However, personal information (name, address, etc.) is not encrypted. 

5. Shipment and delivery
WaterNlife makes every effort to dispatch the goods you have ordered on the following business day. 
Shipment is dispatched with Post Denmark. Shipping costs depend on the destination. WaterNlife is responsible for the goods until you have received them. 

6. Right of cancellation/right of return
Merchandise purchased from WaterNlife may be returned within 14 days of purchase. Manufacturer's guarantees vary depending on the product, but regardless, if you are unhappy with the product, email us and we'll replace the product or refund your money within 14 days of when you purchased it.
All returned merchandise must be in resalable condition and in the original manufacturer's labeled packaging.
Refunds are not issued except in the case of damaged or defective merchandise. Returns must be authorized in advance by phone or email.


RETURN PROCEDURE 
Email us, and we will issue you a return authorization number. No returns will be accepted without a return authorization number. All returned merchandise must be in original condition and in the original manufacturer's labeled packaging. Returned items should be repackaged securely in an outer carton and must include a copy of your invoice and your return authorization number. You will be responsible for return shipping charges unless the return is due to our shipping error or the product is damaged or defective. Please retain tracking information for your shipment, as we cannot assume responsibility for return packages lost in transit. 

Returned items are to be sent to our warehouse:
WaterNlife Aps Gramrodevej 13 7130 Juelsminde Denmark 

7. Right to invoke lack of conformity
As a consumer, you have the right to complain about faults and imperfections in all goods, in accordance with the Danish Sale of Goods Act. 
If you discover a fault or imperfection in a purchased product, you must contact the customer centre as soon as possible, and within 14 days, and explain what the fault or imperfection consists of. Contact our customer centre at info@WaterNlife.com 
If there is a fault or imperfection in a product, WaterNlife will try to repair the product or alternatively replace it, providing WaterNlife does not incur disproportionate costs. 

8. Reservations and disclaimers
WaterNlife takes reservations for any tax changes, price and proofreading errors, technical errors, out-of-stock items and force majeure, including industrial conflict and missing or delayed deliveries from suppliers.

 

PROCEDURER OG BETINGELSER FOR HANDEL PÅ  www.WaterNlife.com
På denne side finder du information om dine pligter og rettigheder, når du handler via WaterNlife Aps webshop. 

1. Bestilling
Når du bestiller produkter via WaterNlifes webshop, modtager du en automatisk ordrebekræftelse pr. e-mail med en oversigt over de varer, du har bestilt. 
Noter venligst, at den automatiske elektroniske bekræftelse (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse eller leveringskontrakt. Det er blot en bekræftelse på, at din ordre er modtaget og registreret. 
WaterNlife har derfor ret til at annullere ordren i tilfælde af indtastningsfejl, tekniske problemer, problemer med forsendelse og lignende. 
Når du har registreret dig som kunde, har du til enhver tid adgang til dine registreringsoplysninger og til at gøre indsigelse mod disse i overensstemmelse med reglerne i dansk lov om behandling af persondata (Persondataloven). 
Det er ikke muligt at forudbestille udsolgte varer eller kommende produkter. 

2. Annullering
Du kan annullere ordrer, som endnu ikke er ekspederet af WaterNlife, ved at kontakte vores kundecenter på: info@WaterNlife.com 
Hvis din vare allerede er afsendt fra WaterNlife, kan du under visse omstændigheder returnere den. Læs mere om dette under punkt 7. 

3. Priser
Hvis andet ikke er anført, er alle priser opgivet i Euro og påregnes gældende beskatning, shipping og håndtering. 
Der tages forbehold for lovmæssige ændringer af skattereglerne samt fejlagtigt anført pris eller andre fejl af korrekturmæssig karakter osv. 

4. Betaling
Du kan betale online for bestilte varer med Visa, MasterCard, American Express, JBC, UnionPay og Visa/Dankort. Alle informationer, der udveksles mellem kunden og WaterNlife.com, transmitters i krypteret form. Dog krypteres personlige basisoplysninger ikke (navn, adresse osv.). 

5. Forsendelse
WaterNlife bestræber sig på at afsende alle bestilte varer den følgende arbejdsdag. Forsendelsen foregår med Post Danmark. Prisen for forsendelsen afhænger af destinationen. 
WaterNlife er ansvarlig for varen/forsendelsen, indtil du modtager den. 

6. Afbestillings- og returret
Varer købt gennem WaterNlife kan returneres indtil 14 dage efter købet. 
Producentens garanti varierer afhængigt af produktet, men hvis du er utilfreds med produktet, vil WaterNlife på de her anførte betingelser ALTID sende et nyt produkt eller refundere det betalte beløb indtil 14 dage efter købet. Send os en e-mail, hvis du ønsker at returnere produktet. 
Alle varer skal returneres i original og ubrudt emballage og i samme stand, som de blev modtaget. 
Det betalte beløb refunderes kun, hvis der er tale om defekte eller beskadigede varer. 
Alle returneringer skal godkendes før afsending pr. telefon eller e-mail. 

PROCEDURE VED RETURNERING AF VARER
Send os en e-mail. Herefter udsteder vi et retur-autorisationsnummer til dig. Varer, der returneres uden dette nummer, modtages ikke. Alle returnerede varer skal være i original stand og i producentens originale og ubrudte emballage. 
Returforsendelsen pakkes sikkert i en passende ydre emballage og skal indeholde en kopi af din faktura samt dit retur-autorisationsnummer. 
Udgiften til returforsendelsen afholdes af kunden, med mindre returneringen skyldes en forsendelsesfejl fra vores side, eller at varen er defekt eller beskadiget. 
WaterNlife påtager sig ikke ansvar for varer, der er gået tabt under returforsendelse. 

Returvarer sendes til vores varelager: 
WaterNlife Aps, Gramrodevej 13, 7130 Juelsminde, DK. 

7. Utilfredshed med produktets kvalitet
Som forbruger har du ret til at klage over fejl og dårlig kvalitet i forbindelse med alle varetyper i henhold til gældende dansk lovgivning (Købeloven). 
Hvis du opdager en fejl eller mangel ved det købte produkt, skal du hurtigst muligt - og inden 14 dage - kontakte kundecentret og forklare, hvad problemet er. Kontakt vores kundecenter på: info@WaterNlife.com. 
Hvis der findes fejl eller mangler ved produktet, vil WaterNlife enten reparere eller erstatte produktet, forudsat at WaterNlife ikke pådrager sig uproportionerede udgifter herved. 

8. Forbehold
WaterNlife tager forbehold for ændringer i beskatningsreglerne, prisfejl, korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder industriel konflikt og manglende eller forsinkede forsendelser fra leverandører.